За контакт

ЕМСИ-М ЕООД

Фирмени данни :
ЕИК : 811131165
гр. Петрич , ул. Цар Симеон 72
МОЛ : Катя Ненкова Малчева
Email за контакт :  emsim.ltd@abv.bg
Тел. : 0745 61260
Мениджър Транспорт :
Петя Карагогова – тел. 0888 335510
Счетоводството :
Тел. : 0745 61260
Диспоненти :
Тел. 0890 556 566 / 0888 141155
Email за заявки :
emsim.trans@abv.bg

CONTACT FORM