transport_novaltd[1]

Фирма ЕМСИ-М ЕООД извършва автомобилен транспорт в следните релации :
България – Македония <> Македония – България
България – Гърция <> Гърция – България
България – Румъния <> Румъния- България
Гърция – Румъния  <> Румъния – Гърция

___________________________________________________________

EMSI – M Ltd.  operates road transport in these relations :
Bulgaria – Macedonia <> Macedonia – Bulgaria
Bulgaria – Greece <> Greece – Bulgaria
Bulgaria – Romania <> Romania- Bulgaria
Greece – Romania <> Romania – Greece